AR     ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ จนเป็นอุปกรณ์IoTที่เคยนำเสนอไปในบทความก่อนๆแล้ว มาถึงบทความนี้เราจะนำเสนอเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality กันบ้าง


     AR หรือ Augmented Reality เทคโนโลยีที่นำภาพเสมือน 3 มิติจำลองสู่โลกจริงผ่านกล้อและการประมวลผลที่จะนำวัตถุมาทับซ้อนเป็นภาพเดียวกัน โดยสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง


     เทคโนโลยีนี้ความจริงแล้ว ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่ประการใด แต่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2010แล้ว โดยชิ้นงานที่โดดเด่นของเทคโนโลยีคือ เกมสุดฮิตเมื่อช่วง2016 เกม Pokemon Go นั่นเอง และในช่วงปี2018นั้นก็นำมาประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์มากขึ้น ทั้งการสร้างAniEmoji ในโทรศัพท์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น iPhone8 และ iPhoneX ด้วยการนำระบบการจดจำใบหน้าและ Face Tracking มาแสดงผลในรูป 3มิตินั่นเอง


     AR สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ

  1. Marker-Based : ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบเครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นใบปลิว โบรชัวร์ต่างๆ ผู้ใช้ทำการ scan ด้วยกล้องจากตัว smartphone เพื่อแสดงภาพ 3 มิติ
  2. Location-Based : ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ smartphone scan จากภาพ เพียงแค่ใช้ GPS ของเครื่องนั้นๆ ก็สามารถแสดงภาพ 3 มิติได้


     ส่วนการทำงานนั้น จะแบ่งได้เป็น 3 หลักใหญ่ๆ คือ Tracking, Rendering, Scene

  1. Tracking : ติดตาม วัดแรงเฉื่อย วัดตำแหน่ง องศาของโทรศัพท์ ทำให้รู้ว่าอยู่ในทิศทางใด
  2. Rendering : การแสดงผลพวกภาพ Model 3 มิติ ร่วมกับภาพจริงๆ ให้เป็นเหมือนภาพเดียวกัน
  3. Scene : มีการเข้าใจรายละเอียดของฉากในภาพ


     หลังจากที่อธิบายถึงความหมาย,ชนิด และการทำงานของ AR กันแล้ว คราวนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของ AR และการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันกันบ้างดีกว่า


     ประโยชน์ของ AR คือสามารถเป็นสื่อที่จะช่วยในการศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำลองภาพป่า สภาพแวดล้อม หรือหากต้องการจัดบ้าน คุณก็สามารถใช้AR ในการจำลองภาพบ้าน และจัดวางสิ่งของต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้น และประโยชน์ข้อสดท้าย คือ การนำมาประยุกต์ใช้กับเกมได้นั่นเอง


     ส่วนการประยุกต์ใช้ AR ในปัจจุบันนั้นได้นำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้กับสื่อโฆษณามากขึ้น เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับ Brand หรือการสร้าง Viral effect หากว่า AR นั้นๆมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


     นอกจากการประยุกต์ใช้ AR กับโฆษณาแล้ว ยังมีการนำมาใช้กับโทรศัพท์มากขึ้น หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด


ที่มา: https://sukunya055.wordpress.com/เกี่ยวกับ/
https://www.sanook.com/hitech/1434301/
https://medium.com/devahoy/augmented-reality-in-advertising-7bde4e29ebba