Children Day     ในช่วงวัยเด็ก ทุกคนก็คงตื่นเต้นดีใจที่จะถึงวันเด็ก วันเด็กกับคำขวัญ วันเด็กกับสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานวันเด็ก มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก มีของรางวัลแจก มีให้ไปนั่งเก้าอี้นายก ณ ทำเนียบรัฐบาล วันเด็กกับเพลงเด็ก ๆ เพลงที่ไปที่ไหนก็มักจะได้ยินเสมอ


“เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน
1. นับถือศาสนา
2. รักษาธรรมเนียมมั่น
3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
5. ยึดมั่นกตัญญู
6. เป็นผู้รู้รักการงาน
7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน
8. รู้จักออมประหยัด
9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา
10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ”


     เพลงนี้คงไม่มีใครไม่เคยได้ยิน “หน้าที่ของเด็ก” เรามักจะถูกปลูกฝังด้วยเพลงแบบนี้มาตั้งแต่จำความได้ แน่นอนว่าใคร ๆ ก็ต้องร้องเพลงนี้กันได้ทั้งนั้น จนกระทั่งวันหนึ่งก็คิดได้ว่า “การที่จะเป็นเด็กดีต้องทำหน้าที่ตามนี้หรอ ?” หรือไม่ก็ “ถ้าทำตามหน้าที่นี้แล้วเราจะเป็นเด็กดีใช่ไหม ?”


     ความจริงแล้วไม่มีใครสามารถยืนยันหรือบอกได้ว่าการทำหน้าที่ตามที่เพลงบอกแล้วเราจะเป็นเด็กดี งั้นเด็กที่จะเป็นเด็กดีล่ะ ต้องทำอย่างไร ?


     การเป็นเด็กดีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่า เราทำตัวดี คิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นการกระทำที่ถูกต้อง เราก็อาจจะคิดได้ว่าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ได้ หรือ คำว่า “เด็กดี” มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองสอน พวกเขาสอนเด็กอย่างไร เด็กก็เป็นอย่างนั้น บางคนสปอยล์ลูกจนเสียคน ลูกทำไม่ดี ก็บอกว่าดี บอกว่าลูกเป็นเด็กดี เด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นเด็กดีทันทีในสายตาพ่อแม่เขา (แต่อาจจะไม่ใช่กับคนภายนอกนะ)


     ดังนั้นการเป็นเด็กดีไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำตามเพลงที่เราเคยได้ยินกันมา ว่าเป็นเด็กดีต้องทำหน้าที่ 10 อย่างนี้นะ การที่จะเป็นเด็กดีมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ตัวเรา พ่อแม่ และสังคมภายนอกมองมากกว่า เด็กบางคนไม่ได้นับถือศาสนา ถ้ายึดตามเพลง เด็กคนนั้นก็เป็นเด็กไม่ดีสิ ถูกไหม ? ทั้ง ๆ ที่ความจริง การกระทำของเด็กคนนั้น พ่อแม่มองหรือสังคมภายนอกมอง เขาอาจจะเป็นเด็กดีก็ได้ ไม่ควรเอาเพลงมาเป็นสิ่งที่ยึดติดหรือปลูกฝังเด็กว่าเด็กคนไหนเป็นเด็กดีต้องเป็นแบบนี้จะดีกว่า เด็กจะดีหรือไม่ดีนั้น มันขึ้นอยู่กับตัวเด็กเอง พ่อแม่ ครอบครัว และสังคมที่หล่อหลอมเขาขึ้นมา เด็กก็เหมือนผ้าขาวที่ถูกสีแต่งแต้มจนกลายเป็นผ้าหลากสีในวันข้างหน้า ผ้าบางผืนจากสีขาวอาจจะกลายเป็นสีดำสนิท บางผืนอาจจะกลายเป็นสีเทา หรือบางผืนอาจจะมีสีแต่งแต้มอยู่เพียงเล็กน้อยก็ได้ เพราะฉะนั้น คำว่า “เด็กดี” ไม่สามารถหาเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดมากำหนดได้ว่าใครจะเป็นเด็กดีหรือไม่ดี