IAD (Internet Addiction Disorder)     บทความที่ผ่านมามีการกล่าวถึง AI หรือ “Artificial Intelligence” ซึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์ แต่ถ้าหากเอาตัวอักษรมาสลับกัน AI > “IA” จะกลายเป็นโรคหนึ่งที่เป็นแนว Addict นั่นเอง


     “IA” หรือ “IAD” คือ Internet Addiction Disorder เป็นอาการติดอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่ทำให้คนที่ติดใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไปจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ การทำงาน การเงิน หรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าตนเองเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นปกติอยู่แล้วมเล่นบ่อย ๆ เป็นประจำคงไม่ใช่โรค แต่ความจริงแล้ว คุณอาจจะกำลังเป็นโรคนี้อยู่ก็ได้


     แล้วจะรู้อย่างไรว่า ตอนนี้เรากำลังติดอินเทอร์เน็ต ? ในปัจจุบันมีแบบสอบถามที่หลากหลายได้พยายามวินิจฉัยโรคเสพติดอินเทอร์เน็ตทางวิทยาศาสตร์ แต่ขณะนี้ยังไม่มีระบบการให้คะแนนใดๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัย แต่คำถามบางคำถามก็บ่งชี้ถึงอาการติดอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีนักจิตวิทยาท่าหนึ่งได้วิเคราะห์ว่า บุคคลใดที่มีอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 4 ประการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น

 1. คุณกำลังหมกมุ่นอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ตใช่หรือไม่
 2. คุณไม่สามารถต้านทานความต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตของคุณได้ใช่หรือไม่
 3. คุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ตัวเองรู้สึกพอใจใช่หรือไม่
 4. เวลาที่ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ คุณพบว่าตัวเองอารมณ์เสีย กังวล หงุดหงิดหรือเบื่อ
 5. เมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิด คุณจะหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผ่อนคลายใช่หรือไม่
 6. คุณเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์เป็นเวลานานเกินกว่าที่คุณควรจะเล่นใช่หรือไม่
 7. คุณพยายามที่จะลดเวลาออนไลน์ของคุณครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งไป ใช่หรือไม่
 8. คุณมีอาการทางกายภาพใด ๆ จากการออนไลน์มากไป (ปวดหลัง ปวดตา) หรือไม่ คุณยังคงใช้อินเทอร์เน็ตแม้จะมีอาการเหล่านี้ใช่หรือไม่
 9. คุณมีปัญหากับที่โรงเรียนหรือที่ทำงานของคุณเนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณหรือไม่ คุณยังคงใช้อินเทอร์เน็ตแม้จะมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่
 10. คุณมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือเพื่อนเนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณหรือไม่ คุณยังคงใช้อินเทอร์เน็ตแม้จะมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่
 11. คุณเคยใช้อินเทอร์เน็ตละเมิดกฎหมายทั้งที่คุณรู้หรือไม่


     หากคุณตอบใช่เกินกว่าครึ่ง คุณอาจจะมีอาการติดอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นได้ อาการติดอินเทอร์เน็ตนั้น ส่งผลเสียต่อทั้งตัวเราเองและคนรอบข้าง เช่น ทำให้เราเสียการเรียน การทำงาน, มนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลงเพราะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตจนมากเกินไป หรือสุดท้ายการติดอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเป็นภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วย


     รูปแบบและลักษณะของการติดอินเทอร์เน็ต

 1. Cyber Sexual Addiction การติดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ เช่นการดูเว็บโป๊
 2. Cyber-Relationship Addiction การคบเพื่อนจากห้องแชตรูม, เว็บบอร์ด นำมาทดแทนเพื่อนหรือครอบครัวในชีวิตจริง
 3. Net Compulsion การติดการพนัน, การประมูลสินค้า, การซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ต
 4. Information Overload การติดการรับข้อมูลข่าวสาร จนไม่สามารถยั้บยั้งได้
 5. Computer Addition การใช้คอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่สามารถยับยั้งใจได้ เช่น การเล่นเกมส์ออนไลน์


     ในปัจจุบันการรักษาโรคติดอินเทอร์เน็ตนั้น มีทั้งการรักษาโดยการปรึกษากับแพทย์ หรือการรักษาด้วยยา แต่การรักษาด้วยยานั้น เบื้องต้นร้องผ่านการรักษาและปรึกษากับแพทย์ก่อนที่จะมีรักษาในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามอินเทอร์เน็ตนั้นนับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คน ทั้งการหาข้อมูล และใช้ดูวิดีโอเพื่อผ่อนคลายจิตใจ แต่มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายใครหลาย ๆ คนได้เช่นกัน


ที่มา: https://www.honestdocs.co/internet-addiction
https://thiamkau24.wordpress.com/2016/06/22/บทความเรื่อง-โรคติดอินเ/