Ringxiety     ในโลกใบนี้ใครจะเชื่อว่ายังมีอาการหรือ Syndrome แปลก ๆ อยู่ อย่างอาการที่เชื่อว่าโทรศัพท์ดังตลอดเวลา แต่พอหยิบออกมาเช็กโทรศัพท์กลับเป็นว่า ‘เอ้า โทรศัพท์ไม่ดังนิ’


     อาการแบบนี้เรียกว่า “Ringxiety” หรือชื่อเต็ม ๆ คือ “Phantom Ringing Syndrome” นั่นเอง ซินโดรมนี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของร่างกายที่รับรู้ว่าโทรศัพท์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และเรียนรู้ไวที่จะตอบสนองการสั่นของโทรศัพท์เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความส่งมา โดยซินโดรมนี้จิตแพทย์เดวิด ลารามี ได้เชื่อมโยงอาการริงไซตี้กับอาการแฟนธอม ไวเบรชัน ซินโดรมหรือความรู้ที่โทรศัพท์สั่นทั้งที่ไม่สั่นอีกด้วย


     โดยอาการนี้จะพบได้บ่อยมาก ผลการสำรวจที่ทำกับนักศึกษาอเมริกันจำนวนกว่า 290 คน ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า 90% ของนักศึกษาคิดไปเองว่าโทรศัพท์ดังหรือสั่น โดย 40% กล่าวว่าเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยอย่างต่ำ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (พฤภัทร ทรงเที่ยง, 2561)


     ซินโดรมข้างต้นอาจจะเป็นซินโดรมที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ยุคที่คนส่วนใหญ่ในความสำคัญกับโทรศัพท์เป็นอย่างมาก บางคนอาจจะคิดไม่เป็นไร หรือคงไม่ได้มีอาการตามนี้หรอก แต่อย่างไรก็ควรที่จะสังเกตตนเอง หากมีอาการดังกล่าวควรที่จะได้รับการบำบัด หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองดูนะ☺


ที่มา: https://thestandard.co/phantom-ringing-syndrome/