บริษัท ริเวอร์ปาร์ค คอนซัลแตนส์ จำกัด

We Provide Result Driven Digital Solution.

When users interact with your product, it should tell them an amazing story, driving your business forward. We can help you create that story.

Everything you need for a perfect online businessผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ รวมถึงที่ปรึกษางานระบบและการจัดการต่างๆ

การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้า องค์กร

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า ด้วยทีมบุคลากรและระบบที่ดีมีคุณภาพ

พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของลูกค้า คู่ค้า องค์กร หน่วยงานต่างๆและบุคลากร

We create what people want and your business needs

Web Development

We deliver wonderful user experiences in the form of websites which are loved by your users and which increases their trust factor.

Mobile Application Development

We have innovative solutions for iPhone App Development, Android App Development, and Hybrid App Development.

Virtual & Augmented Reality

Prepare your business for tomorrow by adapting to growing future technologies of Virtual Reality & Augmented Reality today.

UX/UI & Service

We observe, research and interview your customers to understand the market better as well as define the business opportunities for you.

DevOps

Accelerate software development and delivery by integrating DevOps with the cloud

WHAT WE DO

Since 2015, we have helped 123+ business launch over 1k incredible products

บริการให้คำปรึกษา

บริษัทฯ จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อศึกษาถึงลักษณะการประกอบการ กลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารงาน ความต้องการในการใช้งาน

บริการพัฒนาและวางระบบ

ออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ เช่น ซอฟท์แวร์ระบบงานธุรกิจ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริการด้านซอฟท์แวร์

ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและบริการสนับสนุนสำหรับ ซอฟท์แวร์ระบบงานธุรกิจ ผ่านรูปแบบเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ เช่น Internet, Client-Server และ Enterprise-Wide Product and Technologies
บริษัท ริเวอร์ปาร์ค คอนซัลแตนส์ จำกัด

95/18 หมู่บ้านอารีย์รักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© 2020 All right reserved. - Riverpark Consultant Co.,Ltd